Fantex | ToKlapa.PL- ekologiczna akcja Fantexu
Wystawa "Fantex. P-tacy jesteśmy!" Internet płynie rzeką... Internet. Działa na działce! ToKlapa.PL- ekologiczna akcja Fantexu Realizacje
ToKlapa.PL- ekologiczna akcja Fantexu

Firma Fantex uruchomiła akcję ekologicznej "Komputer w kontenerze ToKlapa.pl". Celem akcji prowadzonej na terenie Ełku jest ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację komputerów stymulowaną możliwością otrzymania specjalnego rabatu przy zakupie nowego sprzętu komputerowego o energooszczędnej charakterystyce. Pod adresem internetowym www.toKlapa.pl uruchomiono specjalną witrynę internetową, która komunikuje potrzebę odrzucenia starych nawyków na śmietnik historii.

 

Fantex promuje zachowania ekologiczne oparte na wyeliminowaniu starych nawyków dotyczących wyrzucania komputerów do kontenerów na nieczystości. Akcja zmierza do uświadomienia społeczeństwu faktu, że zużyte komputery są nośnikami szkodliwych substancji, które mogą po wyrzuceniu przedostawać się do gleby, wód gruntowych i powietrza. Wyrzucanie komputerów do kontenerów na śmieci może powodować zanieczyszczanie środowiska naturalnego i stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

 

Korzyści społeczne to przekazanie informacji o substancjach, które mogą być zawarte w zużytych komputerach. Mamy tu do czynienia z następującymi substancjami: Rtęć, Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych szkła monitorów, Związki Bromu, Chrom zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych, Nikiel , PCB (związki chemiczne) pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

 

Inicjatywa "Komputer w kontenerze ToKlapa.pl" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związanym z ekologią. Tylko zbiorowy wysiłek może pomóc naszej planecie w walce o szacunek dla środowiska naturalnego!

 

O nas | Komputery | Internet | Aktualnosci | Kontakt | Home page | Poprzednia strona